– Et fint neste skritt for byutviklingen i Egersund

Ordfører Odd Stangeland hilser Feyer Brygge velkommen. – Et nytt byrom blir skapt til glede for mange.

– Dette er et villet prosjekt fra mange aktører som jeg tror vil løfte hele byen. Vi jobber for å bygge litt by hele tiden. Av og til er det små klosser som skal på plass. Feyer Brygge blir en stor byggekloss som vil bli synlig og som vil tilføre byen enda flere moderne boenheter. Egersund blir mer levende med Feyer Brygge.

Det sier ordfører Odd Stangeland (Ap) om kaipromenaden, 37 nye leiligheter og næringsarealene som kommer på Gruset. Han mener Feyer Brygge vil tilføre Egersund et nytt byrom på Gruset.

Ordfører Odd Stangeland
Utsikt fra Varberg

– Egersund blir mer levende
med Feyer Brygge.

Ordfører Odd Stangeland

– Jeg tenker spesielt på byrommet som blir skapt mot havna. Vi er en by som ligger veldig tett på sjøen, men som har få steder som er offentlige og som vender seg ut mot havna og vannspeilet. Jeg er overbevist om at det blir en veldig populær plass for innbyggerne, både for å sitte ned og for å spasere seg en tur, forklarer han.

– Jo flere som bor i byen, jo flere aktiviteter er det mulig å skape i byen, legger han til.

Gleder seg til å spasere på promenaden

Den nye kaipromenaden vil bli konstruert slik at det i fremtiden vil være tilrettelagt for at promenaden kan videreføres hele veien inn til sentrum.

– Dette er begynnelsen på en større tanke om at vi skal kunne gå rundt den indre havna, sier han. Stangeland er overbevist om at kaipromenaden vil løfte området.

– Kaipromenaden gir oss noe vi ikke har i dag.

Boliger som Egersund ikke har i dag

Ordføreren fremhever viktigheten av å ha en «meny» av boliger som kommunen kan tilby for å gjøre den attraktiv.

– Vi må ha noe å tilby for enhver smak. Dette prosjektet treffer en del av boligmarkedet og fyller på den måten et tomrom som vi ikke har hatt tidligere.

Han trekker også frem miljøaspektet ved et slikt prosjekt og at byen blir mer levende.

– Når folk bor i nærheten av kollektivknutepunkt og der hvor de kan gjøre sine daglige innkjøp, går bilbruken automatisk ned. Det blir også lettere for folk å bruke byen og det den har å tilby; kulturtilbud, servering eller handel. Alt dette bygger opp om hverandre.

– Dette er begynnelsen på ny fase av byutviklingen i Egersund. Dette prosjektet er et fint eksempel på noe som vil ta av presset på bydeler som vi ønsker å ta vare på. Samtidig som vi tar i bruk nye områder av byen. Dette er et veldig godt «neste skritt» for byutviklingen.

– Dette er begynnelsen på en større tanke om at vi skal kunne gå rundt den indre havna, sier han. Stangeland er overbevist om at kaipromenaden vil løfte området.

Ordfører Odd Stangeland

Egersund havn
Egersund havn