Parkering, båtplass og boder

På Feyer Brygge blir det gode parkeringsforhold. Alle beboere får fast parkering og bod i lukket parkeringsanlegg. Du får også mulighet for egen båtplass. Skal du handle på Feyer Brygge blir det god parkering rett utenfor døren.

Feyer Brygge - Eksteriør

Alle beboere får fast parkering og bod i lukket parkeringsanlegg, innkjørsel ser man til høyre i bildet over. Skal du handle på Feyer Brygge blir det god parkering rett utenfor døren til både sykkel og bil.

Feyer Brygge - Eksteriør

Alle beboere får mulighet
for egen båtplass.

Utomhusplan

Utomhusplan

Utomhusplanen over viser blant annet planlagte parkeringsplasser, sykkelparkeringer, båtplasser og innkjøring til innendørs parkering. Samt planlagte leke- og aktivitetsområder, grøntområder, promenade og brygge med trapp ned til sjøen.