Feyer Brygge skal oppfølge boligdrømmen til noen, samtidig skal prosjektet gi noe tilbake til innbyggerne i Egersund.

Arkitektene bak Feyer Brygge har jobbet med å utvikle et prosjekt som tar hensyn til Egersunds behov og fremtidige utvikling, med ambisjon om å bidra til å utvikle byen i riktig retning. Prosjektleder og arkitekt Katrine Stavnem i Brandsberg-Dahls Arkitekter kan smile bredt. Hun tror de har truffet med valgene sine, og at Feyer Brygge blir en tilvekst befolkningen i byen vil sette pris på når bygningene i fremtiden skal pryde i enden av havna.

– Prosjektet har vært utrolig givende å få jobbe med. Vi er heldige som har fått denne oppgaven, sier hun.

– Som arkitekt er jeg glad for å se at dette prosjektet ikke bare gir attraktive leiligheter til beboerne, men også gir tilbake til samfunnet rundt. Gjennom å skape en ny havnepromenade og flere butikker, håper vi å forbedre omgivelsene og mulighetene for alle innbyggere i Egersund.

Feyer Brygge sin elegante havnepromenade gir Egersund en ny dimensjon. Her kan innbyggere og turister ta i bruk promenaden akkurat når de selv måtte ønske. Enkelte steder vil promenaden ha nedtrapping helt ned til vannet og de små bølgeskvulpene som skapes av aktiviteten i havna. Den nye båthavna vil bli en flott tilvekst til det yrende livet i havna. Kaifronten på Feyer Brygge vil konstrueres på en måte som vil gjøre det enkelt å forlenge promenaden helt til bysentrum på et senere tidspunkt.

– Summen av dette sammen med næringsarealene i første etasje, som vil huse flere butikker, gjør at Egersund utvikler seg videre til å bli en enda mer attraktiv plass å bo, sier Stavnem.

- Feyer Brygge sin elegante havnepromenade gir Egersund en ny dimensjon.

Rene siktlinjer

Arkitekten trekker frem siktlinjer og strategisk plassering av bygningene som essensielt i utformingen av Feyer Brygge.

– Det var naturlig for oss å legge næringsarealene, som har det største volumet mot øst, og boligene vendt ut mot vest.

De tre boligblokkene trappes ned mot sør.

– Vi har designet en forskyvning av blokkene. Jo lenger sør du kommer, jo mer mot øst er blokkene plassert. Grepet er gjort for at flest mulig leiligheter får utsikten mot de maritime omgivelsene, utdyper hun.

– Bygningvolumene er kappet av i hjørnene for å ivareta utsikt. Det er god luft mellom de tre bygningene – mer enn det som er vanlig for denne typen bygg. Brannkravet er åtte meter, mens på Feyer Brygge vil det være 11 meter. Dette gir også mer skånsomhet mot naboene og omgivelsene, utdyper arkitekten.

Materivalvalg

Materialene er nøye gjennomtenkt

Materialvalgene på fasaden til Feyer Brygge skal kjennetegnes av kvalitet, bærekraft og natur – alt for at de skal gli best mulig inn i Egersund-omgivelsene. Derfor blir takflaten til næringsarealet grønt – noe som vil krydre den grå flaten på Gruset med parkeringsplasser. Utførelsen av næringsarealet vil være i tre.

– Naturlige materialer skal forsterke beliggenheten til Feyer Brygge.

Fasadene vil inneholde hovedsakelig tre elementer; bekledningstegl, som består av stein, vil være det primære materialvalget, mens detaljeringen vil være i tre. Et tredje material er natureloksert aluminium med kobberfarge.

– De tre byggene får hver sin sin fargenyanse av bekledningstegl. På den måten får hvert sitt bygg sin egen karakter, forklarer arkitekten.

Feyer Brygge - Interiør - B401 - Soverom

Eksklusive balkonger med en privat sfære

Alle leilighetene vil ha hver sin balkong. Her har arkitektene tenkt nøye ut hvordan beboerne kan få flest mulig dager som kan tilbringes utendørs på den lyse tiden av året.

– For å gi beboerne et lunt, privat og intimt miljø uten innsyn, er balkongen trukket inn i bygningskroppen. Rekkverkene er tette med glass på toppen. Slik bevarer man fullt utsyn, men begrenser innsyn. Alle balkonger har utføring i tre – i klassisk Egersund-tradisjon.

Feyer Brygge vil balansere det private og de offentlige områdene på en måte som vil føles naturlig for beboerne.

– Det er en tydelig fordeling av hva som er privat og hva som er offentlig. Du har det offentlige promenadeforløpet, inngangen til boligene vil oppleves semiprivat selv om det er offentlig. Det er fordi inngangene ligger i en mellomgang mellom boligene og næringsarealene. Uteområdene til leilighetene er trukket inn og gir en fordelaktig skjerming av privatlivet, avslutter hun.

Feryer Brygge - Arkitekt