Veidekke har fått i oppdrag av Feyer Eiendom AS å oppføre boligprosjektet Feyer Brygge i indre havn i Egersund. Prosjektet består av 37 leiligheter fordelt på tre leilighetsbygg, samt kai/promenade, parkeringskjeller, butikk- og kontorlokaler.