Jan Erik Sivertsen og Evy Skåra Myklebust i Feyer Eiendom.